Meatless Mondays

Thea Liza’s Spanakopita

by Mary Papoulias-Platis

How To Make Stuffed Mushrooms

by Mary Papoulias-Platis

Chickpea Soup with Kale and Barley

by Mary Papoulias-Platis

Eggplant Potato Phyllo Pie

by Mary Papoulias-Platis

Mushroom Caps Stuffed with Hatch Chiles

by Mary Papoulias-Platis

How to Roast Hatch Chiles

by Mary Papoulias-Platis

Portobello Tomato Feta Caprese Burger

by Mary Papoulias-Platis

Potato and Feta Cheese Souffle

by Mary Papoulias-Platis